مشاوره | مشاوره کنکور | مشاوره تحصیلی | کنکور | رتبه های برتر

آقای مازیار عسگری راد

 

رتبه 4 کنکور سراسری

 

مصاحبه با آقای مازیار عسگری راد

 

قبل از تو داوطلب های بسیار بسیار زیادی بودن که از نیمه دوم سال شروع کردن و تونستن رتبه برتر بشن

پس تو هم میتونی

به وویس زیر گوش کن...

صدای قهرمانی که از بهمن شروع کرد و شد رتبه 4 کنکور سراسری....

 

دانلود مصاحبه با آقای مازیار عسگری راد