مرکز مشاوره تحصیلی استاد نیک خو | زنگ مشاوره | مشاوره کنکور | مشاوره تحصیلی | کنکور

 

 

  

خواستن توانستن نیست!

 

 من افراد زیادی را دیده ام که جداً می خواسته اند تغییر و تحولی در زندگی خود ایجاد کنند، اما به جرأت می‌توانم بگویم که حتی گام کوچکی هم به پیش برنداشته اند.

یکی می خواسته تک رقمی شود ، یکی آرزوی قبولی در دانشگاه های دولتی را داشته ، یکی می خواسته پزشک شود و... .

اما این اتفاق‌ها نیفتاده است.

می‌دانید چرا؟ چون خواستن لزوماً به معنای توانستن نیست.

 خواستن فقط نقطه شروع است؛ همین و بس.

از آن به بعد باید بدانید که از "چه راهی" و با چه "ابزارهایی" می توانید به خواسته خود برسید.

اما آنچه که به ویژه اهمیت دارد این است که شما بتوانید "موانع" رسیدن به خواسته خود را بشناسید و برطرف کنید.

یکی از بزرگترین و شاید خطرناک ترین مانع ها، خود شما هستید.

در واقع "ذهنیت" شما دشمن رسیدن به بسیاری از خواسته های شماست.

داوطلب کنکوری که می‌خواهد موفق شود باید ذهنیت نمی توانم و دیگر دیر شده و رقیب هایم از من بهتر هستند را کنار بگذارد.

ذهنیت یعنی طرز فکر، باور ها و اعتقاداتی که نسبت به خودمان و مسائل مختلف داریم.

دومین مانع که اهمیتش از مانع اول کمتر نیست تنبلی است.

 با خواستنه تنها هیچ معجزه ای رخ نمی دهد.

دانش آموزی که آرزوهای بزرگ دارد و صرفا در آرزوهای خود غرق می شود و تلاشی نمی کند موفقیتی هم به دست نخواهد آورد.

تا زمانی که دست از خیال پردازی برندارید و به ترسهایتان غلبه نکنید و اقدام نکنید هیچ موفقیتی نسیبتان نمی شود.

موفقیت در ذهن و خیالتان اتفاق نمی افتد. بلکه تنها و تنها در دنیای واقعی محقق می شود.