زنگ مشاوره | مشاوره کنکور | مشاوره تحصیلی | کنکور

 

 

 هدف

 

اولین گام موفقیت

اولین و مهم ترین قدم در رسیدن به موفقیت تعیین هدف است.

 

آنها که می دانند چه میخواهند و به دنبال چه چیزی هستند از آنان که نمیدانند بسیار جلوترند.

 

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برای چه درس میخوانید؟

 

اگر جواب واضح و دقیقی ندارید بدانید هدف بزرگی برای تلاش کردن ندارید و دچار سردرگمی خواهید شد و معمولا از سعی و تلاش خود نتیجه مطلوبی به دست نخواهید آورد.

 

انسانهای بزرگ دارای اهداف بزرگ هستند که آنها را وادار به سعی و تلاش میکند.

 

اگر فردی دارای اهداف کوچک باشند، سعی و تلاش آنها نیز برای  رسیدن به آنها اندک خواهد بود.

 

پس سعی کنید همین الان برای زندگی و آینده خود هدف مشخصی تعیین کنید

 

هدف دار بودن به شما کمک می کند تا:

بهترین راه برای رسیدن به هدف را انتخاب کنید

نیرو محرکه قوی برای رسیدن به هدف در وجود شما ایجاد می کند.

انگیزه کافی را برای رسیدن به هدف ایجاد می کند

سعی و تلاش را متناسب با هدف تنظیم می کند.

علاقه مندی شما به تمامی دروس حتی دروسی که در یادگیری آنها ضعیف هستید زیادتر می شود.

نیروهای شما را در جهت رسیدن به هدف جمع می کند.

توان یاد گیری شما را بالا برده و حجم یادگیری شما را افزایش می دهد.

 

ویژگی های اهداف:

1.     قابل وصول و دست یافتنی باشند

2.     منطقی باشند.

3.     اهداف باید واضح و روشن باشند و باید دقیقا بدانیم که چه میخواهیم. (تا بتوانیم برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنیم.)

 

 

توجه کنید: هدف باید ارزش سعی و تلاش را داشته باشد تا با فکر کردن به آن در وجود شما انگیزه ایجاد کند.

 

پس از آنکه هدف خود را مشخص کردید آن را به صورت یک جمله نوشته و یا در صورتی که میتوانید آن را در قالب عکس و... روی یک کاغذ رسم کنید و روی دیواری که هر روز آن را می بینید نصب کنید.

 

توجه: قطعا در راه رسیدن به هدف موانعی وجود دارد، هر چه هدف بزرگ تر باشد موانع بزرگ تری پیش خواهد آمد که باید آنها را برطرف کنید.

 

·         انسانهای بزرگ و خردمند از موانع نمی ترسند و برای رسیدن به هدف خود مبارزه می کنند.

 

بررسی انواع هدف، پیگیری هدف و ... در مقاله بعدی....