مرکز مشاوره تحصیلی | مرکز مشاوره تحصیلی استاد نیک خو | زنگ مشاوره | مشاوره کنکور | مشاوره تحصیلی | کنکور

 

 

 

تمرکز حواس:

 

تمرکز باعث افزایش حافظه می شود.!!!

 

تمرکز ملکه و استعدادی است که دقت ما را روی یک موضوع بی آنکه افکار دیگری آن را به خود مشغول کند نگاه می دارد.

 

هر چه بیشتر و آسانتر حواس خود را متمرکز کنید، سریعتر می خوانید و خاطره ها را بیشتر در ذهن خود نگاه میدارید.

 

از این رو طرز متمرکز کردن حواس را به شما می آموزیم، که باید با تمرین و ممارست آن را کاملا به کار ببرید.

 

اشخاص بسیاری از عدم تمرکز شکایت دارند.

شما خواهید دید که در ادامه روش هایی به شما توصیه میکنیم که استعداد تمرکز حواس شما را چندین برابر می کند.

 

تمرکز باید مطیع اراده شما شود، که به آسانی حواستان را متمرکز چیزی می کنید که به آن علاقه مند هستید.

 

برای به دست آوردن تمرکز بهتر با رعایت موارد زیر علیه متجاوزین به مغز مسلح شوید.

1.                 محیطی مساعد برای تمرکز حواس انتخاب کنید و به آن جا خود را عادت دهید. (شرطی شوید.)

2.                 همه علل مادی بی توجهی و گسیختگی اندیشه را از میان بردارید.

3.                 فقط در مواقعی که وضع بدنی شما اجازه می دهد به تمرکز بپردازید.

4.                 برای چه هدفی نیاز به تمرکز دارید؟، آن هدف را به خوبی درک کنید، اگر هدف مورد علاقه نباشد تمرکز بسیار مشکل است.

5.                 اطمینان حاصل کنید که شناخت های اولیه را برای خواندن کتابی که انتخاب کرده اید یا نه.

6.                 کوشش کنید که علاقه و توجه فوری خود را به کتابی که میخواهید بخوانید ( یا هر کار مورد نظر ) در خود ایجاد کنید.

 

مواردی برای بهبود بخشیدن به حفظ تمرکز:

 

1.                 مطالعه را در ساعتی که برای شما مناسب تر است انجام دهید: شب – صبح – صبح زود یا هر وقت دیگر.

2.                 بهترین نور، نور روز است. اما نورهای مصنوعی هم که نه خیلی زیاد باشد نه خیلی کم مناسب اند.

3.                 دمای محل مطالعه باید 18 درجه سانتی گراد تا 24 درجه سانتی گراد باشد. بهترین عملکرد مغز در 18 درجه سانتی گراد می باشد.

4.                 وضعیت نشستن = بدن در حالتی باشد که کمترین فشار بر روی عضلات پا وارد شود.

5.                 فاصله چشم تا کتاب 35 تا 45 سانتی متر است.

6.                 سکوت عالیست ولی انسان قادر است در هر سر و صدایی هم تمرکز کند.