انتخاب رشته حضوری و مکاتبه ای

 

توسط استاد رامین نیک خو

 

کارشناس برتر انتخاب رشته صدا و سیما

 

مدرس تکنیک های انتخاب رشته مشاوران آموزش و پرورش استان تهران

 

تلفن ثبت نام انتخاب رشته توسط استاد رامین نیک خو:

۴۴۲۶۶۳۸۴-۶