انتخاب رشته:

پس از کنکور سراسری و آمدن کارنامه دانش آموزان بر روی سایت سازمان سنجش، استاد رامین نیک خو، با در دست داشتن آخرین اطلاعات آماری از رشته ها و دانشگاهها و با توجه به روحیات، استعداد وعلایق فرد، به انتخاب رشته دقیق و صحیح برای داوطلب می پردازند تا در بهترین رشته، دانشگاه ممکن در دانشگاهها پذیرفته شوند.