کارگاه ویژه مشاوران:

علم مشاوره و روان شناسی یادگیری مدام در حال تغییر و تحول است لذا است که مشاوران عزیز با آخرین تکنیک های مشاوره تحصیلی آشنا شوند.

در این راستا، استاد نیک خو در کارگاههایی با عنوان روش های فعال مشاوره در اداره کل آموزش و پرورش تهران به آموزش مشاوران تحصیلی شهر تهران می پردازند و هر سال آنها را با جدیدترین متدهای مشاوره تحصیلی دنیا آَشنا می سازند.